Planning 

    วางแผนอย่างละเอียดเพื่อบรรลุความต้องการของธุรกิจ

Optimizing 

    สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการโฆษณา จากความเชี่ยวชาญของทีมงาน

Analysis 

    วิเคราะห์ข้อมูลจากผลลัพธ์ที่ได้จากการโฆษณาอย่างแม่นยำ เพื่อปรับปรุงและต่อยอดแคมเปญในอนาคต

Report

    วัดผลความสำเร็จ ด้วยรายงานการดำเนินการที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

ติดต่อเรา

บริษัท ก็อตติไมซ์ จำกัด 168/14 หมู่บ้านกลางกรุง ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

info@gottimize.com

Gottimize.co,.Ltd

A part of family companies by YDM Thailand